Cedarwoods' Pedigree

Cedarwoods Lady of the Nite

Lucy
NA 112         Prize I
         HD Free
Sire: Cedarwoods Jumping Jack
NA 112         Prize I
UT 201         Prize I
         HD Free
Sire: Cedarwoods First Offense
NA 110         Prize I
UT          Prize II
    NSTRA First Place Win
         HD Free
Dam: Cedarwoods Easy Playgirl
NA 110         Prize I
UT          Prize I
         HD Free
 
Dam: Cedarwoods Rae of Sunshine
NA 112         Prize I
PENN HIP         HD Free
Sire: Lord Ze Strazistskych Lesu
NA 112         Prize I
UT          Prize III
         HD Free
Dam: Cedarwoods Nite Dancer
NA 112         Prize I
         HD Free
Back